Gven Bor蓷
   20,00 TL

Ana Sayfa > Kitaplar
A- A A+

Baka Akmerkez Yok


Bu kitapç覺kta hangi sorulara cevap bulacaks覺n覺z:

- Camiam覺zdaki entellektüel birikimi sosyeteye yönelik "ho" iler yapmak yerine kitlesel markalar yaratma yönüne kanalize etmek daha m覺 hay覺rl覺 olur?

- Böyle bir eyin fizibilitesi var m覺d覺r?

- "Ayaa dümeden" kitlesellemek ne kadar ince bir çizgidir?

- Biz reklamc覺lar, pazarlamac覺lar o insanlar覺, yani geni kitleleri tan覺yor muyuz? Daha iyi nas覺l anlar覺z?

- Peki bu memlekette siyasetçiler halk覺n覺 anl覺yor mu, bunun için çaba gösteriyor mu?

- Yurdum eliti; memuru, i adam覺, iletiimcisi halk覺yla art覺k bar覺sa, kendimizi aa覺lamay覺 b覺rak覺p ortak hedeflere kilitlensek kim tutar bizi?

Bu eserde kullan覺lan fotoraflar, 1998-2002 y覺llar覺 aras覺nda Süreyya Y覺lmaz Dernek ve Ergün Turan taraf覺ndan 襤stanbul`un 16 farkl覺 semtinde çekilmi çal覺malardan al覺nm覺t覺r. Ayr覺ca bu çal覺malar B襤Z ad覺nda fotoraf albümü olarak piyasada yay覺nlanm覺t覺r.

Bask覺s覺 Tükenmitir

Yazdr